Спеціальності

Слайд5

Спеціальності з електромеханіки,  транспортних технологій, охорони праці та менеджменту:

Випускники Університету отримує кваліфікацію:
- фахівець "Інженер-електромеханік", Магістр з Електромеханіки за напрямом підготовки "Електромеханіка" (7.05070202, 7.05070203, 7.05070204, 8.05070202, 8.05070203, 8.05070204);
- фахівець "Інженер транспорту", магістра "Науковий співробітник (у транспортній області)" за напрямом підготовки транспортні технології (7.07010101, 7.07010104, 7.07010102, 8.07010101, 8.07010104, 8.07010102);
- фахівець і магістр "Менеджер-економіст" у сфері логістики (7.03060107, 8.03060107);
- фахівець "Інженер з охорони праці", Магістр з охорони праці за напрямом підготовки "Охорона  праці" (7.17020201, 8.17020201).


Вартість контракту денної форми навчання:

Для бакалаврів напрямів електромеханіка, транспортні технології, охорона праці (6.050702, 6.170202, 6.070101 ) - 8600 грн./рік.
Для бакалаврів напряму менеджмент (логістика) (6.030601) - 10000 грн./рік.

 

Вартість контракту заочної форми навчання:

Для бакалаврів напрямів електромеханіка, охорона праці (6.050702, 6.170202) - 4400 грн./рік.
Для бакалаврів напряму транспортні технології, менеджмент (логістика)  (6.070101, 6.030601) - 4800 грн./рік.

 

7.05070202, 8.050702002 - Електричні системи і комплекси транспортних засобів

При підготовці студентів цієї спеціальності на кафедрі вивчаються наступні дисципліни: мікропроцесорні пристрої транспортних засобів, діагностування элетрооборудования транспортних засобів, механічне устаткування транспортних засобів, електричне устаткування транспортних засобів, технічна експлуатація транспортних засобів, проектування і розробка електроустаткування транспортних засобів, моделювання електромеханічних систем, організація і управління на транспорті, науково-дослідна робота студентів, інформаційні технології на транспорті, спеціальні електроприводи транспортних засобів, ремонт транспортних засобів.
Посади, які може займати випускник: керівник підприємства, установи або організації; начальник, майстер виробничих ділянок (відділів) в промисловості; керівник виробничого відділу на транспорті; інженер, фахівець-електрик.
Фахівці працюють в проектно-конструкторских і науково-дослідних організаціях, підприємствах, які розробляють, виготовляють і поставляють технічні засоби електричного транспорту, і ремонтно-експлуатаційних підприємствах різних форм власності, що здійснюють експлуатацію і ремонт електромеханічних систем транспортних засобів.

 

7.05070203, 8.05070203 - Електричний транспорт

При підготовці студентів цієї спеціальності на кафедрі вивчаються наступні дисципліни: мікропроцесорні пристрої електротранспорту, ресурсозбережение на транспорті, механічне устаткування рухомого складу, електричне устаткування рухомого складу, технічна експлуатація електричного транспорту, організація і управління на електричному транспорті, науково-дослідна робота студентів, інформаційні технології на транспорті, теорія і розрахунок електроустаткування рухливого складу, діагностування рухомого складу електричного транспорту, спеціальні електроприводи комунального господарства.
Посади, які може займати випускник: майстер, начальник депо, ремонтного підприємства електричного транспорту, інженер, з організації руху, інженер-конструктор електричного транспорту та ін.
Фахівці працюють в управліннях транспорту, на підприємствах проектування, експлуатації і ремонту технічних засобів транспорту і транспортної інфраструктури, в організаціях метрополітену.

 

7.05070204, 8.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації і електропривод

При підготовці студентів цієї спеціальності на кафедрі вивчаються наступні дисципліни: мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів, моделювання електромеханічних систем, энергозбережение і енергетичний менеджмент, підйомно-транспортне і технологічне устаткування, системи управління електроприводами, випробування, експлуатація і ремонт електромеханічних пристроїв, силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу, організація і управління на підприємствах ЖКГ, науково-дослідна робота студентів, інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж, автоматизоване проектування електромеханічних систем (у системі КОМПАС), автоматизація технологічних процесів і установок.
Посади, які може займати випускник: керівник комунального підприємства, установи і організації; начальник і майстер виробничої ділянки (відділу) в промисловості; головний фахівець - керівник виробничого відділу на транспорті, керівник відділу по науково-технічній підготовці виробництва; інженер, фахівець-електрик.
Фахівці працюють в проектно-конструкторских і науково-дослідних організаціях, в підприємствах, які розробляють, виготовляють і поставляють технічні засоби для підприємств теплопостачання, водопостачання, газопостачання і ліфтового господарства, і ремонтно-експлуатаційних підприємствах різних форм власності, що здійснюють експлуатацію і ремонт електромеханічних систем.

 

 7.17020201, 8.17020201 - Охорона праці

 При підготовці студентів за напрямом "Охорона праці" на кафедрі вивчаються наступні спеціалізовані дисципліни: експертиза по охороні праці, психологія праці та її безпека, організація наглядової діяльності в області охорони праці, промислова екологія, електробезпека, профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань, безпека експлуатації будівель і споруд, соціально-економічні основи охорони праці, системи контролю небезпечних і шкідливих виробничих чинників, потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація, пожежна безпека виробництвта ін.
Посади, які може займати випускник: керівник відповідних відділів в органах управління, облдержадміністрації, управлінні Держгірпромнагляду, начальник відділу, інженер, інспектор з охороні праці на підприємствах електропостачання, водопостачання і водовідведення, теплогазоснабжения і вентиляція, в установах і організаціях, фірмах незалежно від форм власності і напрямів діяльності.
Фахівці працюють у відділах держадміністрації, муніципалітету, в управліннях, на підприємствах, організаціях з проектування, споруди, експлуатації, ремонту об'єктів комунального господарства, будівництва, транспорту, в енергопостачальницьких компаніях, газовому господарстві та ін.

 

7.07010101, 8.07010101 - Транспортні системи

Посади, які може займати випускник: інженер транспорту, інженер-проектувальник планування міст, інженер безпеки руху, диспетчер диспетчерської служби управління, інженер організації експлуатації і ремонту транспорту, інженер управління і обслуговування транспортних систем.
Фахівці працюють в органах державного управління транспорту, відділах транспорту органів місцевого самоврядування і на транспортних підприємствах різних форм власності.

 

7.07010104, 8.07010104 - Організація та регулювання дорожнього руху

Посади, які може займати випускник: інженер з транспорту; диспетчер з транспорту і служби перевезень, інженер-проектувальник з транспортного планування міст, інженер з безпеки дорожнього руху і служби нагляду за станом автомобільних доріг і вулиць, науковий співробітник науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, інженер охорони праці і безпеки руху, інспектор охорони праці і техніки безпеки, ревізор безпеки руху.
Фахівці працюють на автотранспортних підприємствах, підрозділах і спеціалізованих монтажно-експлуатаційних підприємствах Державної автомобільної інспекції МВС України, науково-дослідних лабораторіях проектних інститутів і Інститутів судових експертиз, дорожньо-експлуатаційних управлінь, автошколах, управліннях громадського і пасажирського транспорту, органах державного нагляду з охороні праці і безпеки транспорту, підприємствах і фірмах, які паркують транспортні засоби.

 

  7.07010102, 8.07010102 - Організація перевезень та управління на автомобильному транспорті

 Посади, які може займати випускник: інженер з транспорту; диспетчер служби руху, начальник маршруту міського транспорту, начальник відділу транспорту, завідувач експедиції, інженер митної служби, інженер з організації міжміських і міжнародних перевезень, інженер-проектувальник транспортного планування міст, інженер управління і обслуговування транспортних і логістичних систем, науковий співробітник науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України, черговий служби руху, інженер з безпеки руху в транспортних і дорожніх організаціях і в підрозділах Державної автомобільної інспекції МВС України.
Фахівці працюють в автотранспортних підприємствах міського пасажирського транспорту, автотранспортних підприємствах вантажних перевезень, управліннях громадського і пасажирського транспорту, науково-дослідних лабораторіях проектних інститутів і Інститутів судових експертиз, автошколах, асоціаціях автомобільних перевізників України, науково-дослідних і проектних організаціях.

 

7.03060107, 8.03060107 - Логістика

Посади, які може займати випускник:  економіст з вивчення попиту і формування товарного асортименту, економіст з реклами, економіст-аналітик з  ціноутворенню, економіст з розширення ринку збуту, сервісу, економіст з обліку товарно-матеріальних цінностей, начальник складського комплексу, начальник розподільного центру, економіст обчислювального центру, економічний радник управління логістичною, транспортною і маркетинговою діяльністю; експерт з митних і зовнішньоекономічних питань.
Фахівці працюють у великих оптових і роздрібних торговельних центрах; транспортно-експедиторських компаніях; диспетчерських службах аеропортів, залізниць і морських портів; митних структурах; виробничих підприємствах; консалтингових і аудиторських фірмах; дистриб'юторських компаніях; фінансово-кредитних установах; телекомунікаційних компаніях; підприємствах туристичного бізнесу; посередницьких структурах.


VK кнопка

 

Instagram3

Дошка оголошень

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Согласно Распоряжения Ректора Университета короткие и праздничные дни:
8 марта - праздничный день для всех работников и студентов Университета и колледжей,

7 марта - сокращенный день для работников с пятидневной рабочей неделей (отделы и службы Университета)
16, 17 апреля - нерабочие дни для всех сотрудников и студентов Университета

15 апреля - сокращенный день

*****************
банер широкий дод 08 04 17
*****************
АБИТУРИЕНТАМ!!!
ПОДРОБНО ПРО НАШ ФАКУЛЬТЕТ
ЗНО
Подробно о специальностях
*****************
Международный молодежный конкурс «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования 2016» приглашает школьников, студентов и их наставников. Участие в конкурсе это возможность представить и прославить свое учебное заведение, заявить о себе, как о подающем надежды специалисте, и получить три в одном — удовольствие от состязания, признание экспертов и памятные награды!

По вопросам конкурса обращаться к Кульбашному Александру Викторовичу (ауд.119етк)

*****************DSC 8473 *****************

2
ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!!!
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВАШЕГО ОБУЧЕНИЯ И УДОБСТВА ПОИСКА МЕТОДИЧЕК И УЧЕБНИКОВ НА САЙТЕ НАШЕЙ КАФЕДРЫ СОЗДАНА БИБЛИОТЕКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

*************
529117727

Расписание звонков на пары:
1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25