История факультета

Факультет електричного транспорту був і залишається одним з головних центрів по підготовці фахівців для найбільш екологічного і соціального виду транспорту: трамвая, тролейбуса, метрополітену, фунікулера, ескалатора, травалаторів, ліфта, електромобіля.

Випускники факультету забезпечують дослідження, проектування, виготовлення, експлуатацію та ремонт технічних засобів, автоматизацію і механізацію виробничих процесів, безпечне виконання робіт з створення необхідних умов для проживання населення міст.

Основою створення факультету було відкриття в 1934 році кафедри "Енергетики та міського транспорту".

 

В період Великої вітчизняної війни інститут знаходився в евакуації. Після повернення до Харкова в 1944 р факультет був названий енергетичним зі спеціальностями: "Міські електричні станції" і "Міський електротранспорт". Велику допомогу в створенні лабораторної бази факультету надали відновлювані промислові підприємства м.Харкова. Перший післявоєнний випуск фахівців відбувся в 1949 р, дипломи інженерів-електромеханіків отримали 22 людини. Деканом факультету в цей час був Василь Григорович Попов, з ім'ям якого пов'язана 45-річна історія нашого навчального закладу.

У період з квітня 1952 р факультет очолював канд. тех. наук., доцент В.О. Юдін, а з середини 1953 р канд. тех. наук, доцент А. І. Шахов, який з 1 січня 1955 р був відправлений в докторантуру при Московському інженерно-будівельному інституті, а деканом факультету був знову призначений професор В.Г. Попов.

1954 г. - директором інституту призначається В.Г. Цупко, при якому факультет перейменовується в факультет "Міського електричного транспорту" і починається будівництво нового спеціалізованого навчально-лабораторного корпусу.

З кінця 1950-х років починається підготовка інженерів-електромеханіків на вечірню форму убученія.

 

У 1963 р відкривається перший навчально-лабораторний корпус факультету міського електричного транспорту. У цей період на факультеті відкриваються нові спеціальності: "Світлотехніка і джерела світла" і "Електропостачання міст і промислових підприємств" у напрямку електротехніка. Деканом факультету в 1961 р після смерті В.Г. Попова призначається доцент кафедри нарисної геометрії Л. Г. Степаненко.

У 1976 р відбувається розподіл факультету на факультети "Міського електричного транспорту" і "Електропостачання та освітлення міст". До складу факультету МЕТ увійшли кафедри: міського електричного траснпорта, деталей машин і технології металів, теоретичної механіки, вищої математики, історії КПРС, марксизму-ленінізму і наукового комунізму. Деканом факультету в цей період працював канд. тех. наук, доцент кафедри "Деталі машин і технології металів" Е.В. Артеменко.

Протягом 1980 - 1990-х років триває розвиток факультету і навчально-лабораторної бази. У 1988 р. відкрито новий 7-поверховий навчально-лабораторний корпус для студентів електротехнічних спеціальностей. За факультетом міського електричного транспорту були закріплені три перші поверхи, загальною площею 4 тис. кв. м.

Для підвищення рівня професійної підготовки фахівців створюються філіали факультету в Харківському трамвайно-тролейбусному управлінні, державному підприємстві "Харківський метрополітен", "Київському науково-дослідному та конструкторсько-технологічному інституті міського господарства", конструкторському бюро "Південне", спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підрозділі ДАІ УВС м Харкова.

Подальшим розвитком філій кафедр було створення в 1991 р. першого в Україні навчально-науково-виробничого комплексу "Комунальник", затвердженого спільним наказом Міністерства вищої освіти Міністерства житлово-комунального господарства України. Створення комплексу дозволило інституту, технікумах, підприємствам і організаціям удосконалювати зміст і методи навчання, проводити профорієнтаційну роботу, забезпечувати цільову підготовку фахівців і працевлаштування.

У 1995 р на факультеті з ініціативи кафедри "Охорона праці" розпочато підготовку інженерів за спеціальністю "Охорона навколишнього середовища та безпеку на транспорті", яка в 1998 р включена до спеціальності "Транспортні системи".

 

Деканами факультету в останні три десятиліття працювали: доцент кафедри електротехніки Самошкин В.П. (01.03.1980 - 10.02.1987), доцент кафедри міського електричного транспорту Далека В.Х. (11.02.1987 - 30.09.1989), доцент кафедри АСУ ЕТ Ньому В.К. (02.10.1989 - 01.06.1996), доцент кафедри СДС Салтиков В.О. (17.06.1996 - 09.05.2006), доцент кафедри ЕМ Харченко В.Ф. (10.05.2006 - 31.05.2011).

З 01.06.2011р. факультет очолює доц. Шпику Микола Іванович. За час його керування відкрилися нові спеціальності для навчання на факультеті такі як «Охорона праці на електричному транспорті» та «Охорона праці» (кафедра «Безпека життєдіяльності» - проф. Н.В. Хворост). Допомагають декану в його роботі два заступника: доц. В.П. Андрейченко, доц. С.А. Закурдаев. Роботу зі студентами ведуть методисти Шумилина Ю.Г., Воробйова С.М.

Розповідаючи про історію факультету, не можна не згадати видатних вчених і фахівців, які працювали на факультеті і зробили свій внесок в удосконалення навчального процесу і розвиток матеріальної бази. У воєнні роки це відомі далеко за межами України професор В.Г. Попов і доцент М.М. Подхалюзин. У післявоєнні і більш пізні роки доценти П. Г. Кофман, С.С. Блинкин, М. М. Васісь, А.У. Сизонов, Е.М. Омельченко, А.І. Педенко, Є.І. Карпушин (кафедра МЕТ), Л. М. Середницький і І. ЮДІНА (кафедра електротехніки), Н.А. Ренке, (кафедра деталей машин) проф.М. І. Кадец, М. Д. Сигидин, (кафедра вищої математики) Н.В. Рапп і Л.Б. Василенко (кафедра фізики), проф. П.П. Бут (кафедра деталей машин) і проф.В. Е. Бреславський (кафедра теоретичної механіки).

В даний час на факультеті працюють професори: В.Х. Далека, С.А. Калкаманов (кафедра ЕТ), М.С. Золотов і В.П. Шпачук (кафедра теоретичної та прикладної механіки), Н.В. Хворост, Я.О. Сєріков (кафедра БЖД), О.М. Петченко (кафедра фізики).

Випускники факультету Ю.В. Новиков, В.П. Веклич, В.Ф. Далека захистили докторські дисертації, понад 20 осіб захистило кандидатські дисертації, більшість випускників факультету займали і займають керівні посади електротранспорту підприємств України: так більше 35 років керували трамвайно-тролейбусними управліннями Костюков П.Я. (М.Запоріжжя), Кравченко Н.І. (М.Одеса), в даний час керують В.Ф. Захаров (м.Донецьк), Н.І. Бабкін (м.Кривий Ріг) та ін.

 

Почесний професор нашої академії С.П. Бейкул очолює Корпорацію підприємств електротранспорту України, а почесний професор, к.т.н., доцент кафедри ЕТ Г.П. Зазублина керував "Науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства" в м.Києві.

В даний час на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод", "Електричний транспорт", "Охорона праці на електротранспорті" та "Охорона праці".

В останні роки контингент студентів факультету складає близько 300 чоловік, з яких більша частина є випускниками технікумів. За період роботи факультету підготовлені близько 7000 фахівців-електромеханіків.

В даний час до складу факультету входять 4 кафедри: електричного транспорту, теоретичної і будівельної механіки, безпеки життєдіяльності, і фізики. На факультеті працюють 5 докторів наук, професорів; 46 доцентів, кандидатів наук.

Наукова діяльність факультету спрямована на розробку наукових основ проектування та експлуатації технічних засобів міського електротранспорту та метрополітену, розробку нормативних документів з експлуатації рухомого складу, удосконалення маршрутної системи міського пасажирського транспорту, вдосконалення методів і засобів організації та управління пасажирськими перевезеннями, підвищення безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень , підвищення ефективності експлуатації, вдосконалення ме тодов і засобів технічної діагностики, контролю та випробувань електрообладнання систем електропостачання міського електротранспорту.

 


Instagram3

Доска объявлений

529117727
Расписание звонков на пары:


1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

We have 6170 guests and no members online