Історія факультету

Факультет електричного транспорту був і залишається одним з головних центрів з підготовки фахівців для найбільш прийнятного, екологічного та соціального виду транспорту: трамвая, тролейбуса, метрополітену, фунікулера, ескалатора, травалатора, ліфта, електромобіля.

Випускники факультету забезпечують дослідження, проектування, виготовлення, експлуатацію та ремонт технічних засобів, автоматизацію та механізацію виробничих процесів, безпечне виконання робіт із створення необхідних умов для проживання населення міст.

Основою створення факультету було відкриття в 1934 році кафедри «Енергетики та міського транспорту».

В період Великої вітчизняної війни інститут знаходився в евакуації. Після повернення в Харків 1944 р. факультет було названо енергетичним зі спеціальностями: «Міські електричні станції» і «Міський електротранспорт». Велику допомогу в створенні лабораторної бази факультету надали відновлювані промислові підприємства м. Харкова. Перший післявоєнний випуск фахівців відбувся 1949 р., дипломи інженерів-електромеханіків одержали 22 особи.

Деканом факультету в цей час був Василь Григорович Попов, з іменем якого пов’язана 45-річна історія нашого навчального закладу.

У період з квітня 1952 р. факультет очолював канд. тех. наук., доцент В.О. Юдін, а з середини 1953 р. канд. тех. наук, доцент О.І. Шахов, якого з 1 січня 1955 р. було відряджено у докторантуру при Московському інженерно-будівельному інституті, а деканом факультету було знову призначено професора В.Г. Попова.

У 1954 р. директором інституту призначається В.Г.Цупко, при якому факультет перейменовується у факультет «Міського електричного транспорту» і розпочинається будівництво нового спеціалізованого навчально-лабораторного корпусу.

З кінця 1950-х років починається підготовка інженерів-електромеханіків за вечірньою формою навчання.

У 1963 р. вводиться до ладу перший навчально-лабораторний корпус факультету міського електричного транспорту.

У цей період на факультеті відкриваються нові спеціальності: «Світлотехніка і джерела світла» та «Електропостачання міст і промислових підприємств» з напрямку електротехніка. Деканом факультету після смерті 7 липня 1961 р. В.Г. Попова призначається доцент кафедри нарисної геометрії Л.Г. Степаненко.

1976 р. відбувається розподіл факультету на факультети «Міського електричного транспорту» і «Електропостачання і освітлення міст». До складу факультету МЕТ увійшли кафедри: МЕТ, деталей машин і технології металів, теоретичної механіки, вищої математики, історії КПРС, марксизму-ленінізму і наукового комунізму. Деканом факультету в цей період працював канд. тех. наук, доцент кафедри «Деталі машин і технології металів» Є.В. Артеменко.

Протягом 1980-1990-х років продовжується розвиток факультету й навчально-лабораторної бази. 1988 р. відкрито новий 7-поверховий навчально-лабораторний корпус для студентів електротехнічних спеціальностей. За факультетом міського електричного транспорту було закріплено три перших поверхи, загальною площею 4 тис. кв. м.

Для підвищення рівня професійної підготовки фахівців створюються філії кафедр факультету у Харківському трамвайно-тролейбусному управлінні, державному підприємстві “Харківський метрополітен”, «Київському науково-дослідному і конструкторсько-технологічному інституті міського господарства», конструкторському бюро “Південне”, спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підрозділі ДАІ УВС м. Харкова.

Подальшим розвитком філій кафедр було створення в 1991 році першого в Україні навчально-науково-виробничого комплексу “Комунальник”, затвердженого спільним наказом Міністерства вищої освіти Міністерства житлово-комунального господарства України. Створення комплексу дозволило академії, технікумам, підприємствам і організаціям удосконалювати зміст і методи навчання, проводити профорієнтаційну роботу, забезпечувати цільову підготовку фахівців та працевлаштування.

1995 р. на факультеті за ініціативою кафедри «Охорона праці» розпочато підготовку інженерів за спеціальністю “Охорона навколишнього середовища і безпека на транспорті”, яка 1998 р. включена до спеціальності “Транспортні системи”.

Деканами факультету в останні трі десятиріччя працювали: доцент кафедри електротехніки Самошкін В.П. (01.03.1980 - 10.02.1987), доцент кафедри міського електричного транспорту Далека В.Х. (11.02.1987 - 30.09.1989), доцент кафедри АСУ ЕТ Нем В.К. (02.10.1989 - 01.06.1996), доцент кафедри СДС Салтиков В.О. (17.06.1996 - 09.05.2006), доцент кафедри ЕМ Харченко В.Ф. (10.05.2006 - 31.05.2011).

З 01.06.2011р. факультет очолює доц. Шпіка Микола Іванович. За час його управління відкрилися нові спеціальності для навчання на факультеті такі як "Охорона праці на електричному транспорті" та "Охорона праці" (кафедра "Безпека життєдіяльності" - проф. М.В. Хворост). Допомагають деканові в його роботі два заступники: доц. В.П. Андрейченко, доц. С.О. Закурдай. Роботу із студентами ведуть методисти Шуміліна Ю.Г., Воробйова С.М.

Розповідаючи про історію факультету, не можна не згадати видатних вчених і фахівців, які працювали на факультеті і зробили свій внесок в удосконалення навчального процесу і розвиток матеріальної бази. В воєнні роки це відомі далеко за межами України професор В.Г. Попов і доцент Н.Н. Подхалюзін. У післявоєнні і більш пізні роки доценти П.Г. Кофман, С.С. Блінкін, М.М. Васись, А.У. Сизонов, Е.М. Омельченко, А.І. Педенко, Е.І. Кар пушин (кафедра МЕТ), Л.М. Середницький і І. Юдіна (кафедра електротехніки), Н.А. Ренке, (кафедра деталей машин), проф..М.І.Кадець, М.Д. Сігідін, (кафедра вищої математики), Н.В. Рапп і Л.Б. Василенко (кафедра фізики), проф. П.П. Бут (кафедра деталей машин) і проф.В.Е. Бреславський.(кафедра теоретичної механіки).

В даний час на факультеті працюють професора: В.Х Далека,  С.А. Калкаманов (кафедра ЕТ), М.С. Золотов і В.П. Шпачук (кафедра теоретичної і прикладної механіки), Н.В. Хворост, Я.О. Сєріков (кафедра БЖД), О.М. Петченко (кафедра фізики).

Випускники факультету Ю.В. Новиков, В.П. Веклич, В.Ф. Далека захистили докторські дисертації, понад 20 чоловік захистили кандидатські дисертації, більшість випускників факультету займали і займають керівні посади електротранспортних підприємств України: так більше 35 років керували трамвайно-тролейбусними управліннями Костюков П.Я. (м. Запоріжжя), Кравченко Н.І. (м. Одеса), в даний час керуют В.Ф. Захаров (м. Донецьк), Н.І.Бабкін (м.Кривий Ріг) і ін..

Почесний професор нашої академії С.П. Бейкул очолює Корпорацію підприємств електротранспорту України, а почесний професор, к.т.н, доцент кафедри МЕТ Г.П. Щербина керував «Науково-дослідним і конструкторсько-технологічним інститутом міського господарства» в м. Києві.

На сьогодні на факультеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: «Електричні системи і комплекси транспортних засобів», «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод», «Електричний транспорт»,  «Охорона праці на електротранспорті» та «Охорона праці».

В останні роки контингент студентів факультету складає близько 400 осіб, з яких більша частина є випускниками технікумів. За період роботи факультету підготовлено близько 7000 фахівців-електромеханіків.

У даний час до складу факультету входять 5 кафедр: електричного транспорту, теоретичної та будівельної механіки, безпеки життєдіяльності, історії та культурології, фізики. На факультеті працюють 5 докторів наук, професорів; 46 доцентів, кандидатів наук.

Наукова діяльність факультету спрямована на розробку наукових основ проектування й експлуатації технічних засобів міського електротранспорту і метрополітену, розробку нормативних документів з експлуатації рухомого складу, удосконалення маршрутної системи міського пасажирського транспорту, удосконалення методів і засобів організації та керування пасажирськими перевезеннями, підвищення безпеки дорожнього руху і пасажирських перевезень, підвищення ефективності експлуатації, удосконалення методів і засобів технічної діагностики, контролю й випробувань електроустаткування систем електропостачання міського електротранспорту.


Instagram3

Дошка оголошень

27.01.2020р. о 12-00 в 234ауд.

відбудуться загальні збори бакалаврів (3 прискорений курс и 4-й, групи ЕТ, СА, СТ) 
з питання здачі ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури

**************

8.02.2020р.
о 10-00

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

**************

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

529117727
Расписание звонков на пары:


1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

На сайті 677 гостей та користувачі відсутні