Структура факультету

Професорсько-викладацький колектив факультету включає 98 викладачів, із степенями і званнями 64 (65%), у тому числі: докторів технічних наук, професорів - 10 (10%); кандидатів технічних наук, доцентів - 52 (53%); старших викладачів - 12 (12%); асистентів - 18 (18%).

До складу факультету входять чотири кафедри, у тому числі дві загальноосвітні і дві  випускаючі.

Випускаючі кафедри:

 Кафедра Електрического транспорту (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Далека Василь Хомич (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

На кафедрі працюють 38 викладачів (з них 8 зовнішніх сумісників), із степенями і званнями - 20 (53%): професорів - 3; доцентів - 18; старших викладачів - 10; асистентів - 7.

Кафедра випускає фахівців і магістрів за спеціальностями:
- Електричні системи і комплекси транспортних засобів;
- Електричний транспорт;
- Електромеханічні системи автоматизації і електропривод.

Кафедра має 15 навчальних лабораторій і одну науково-дослідну.

Наукова діяльність кафедри ведеться по темі "Розробка наукових основ створення, експлуатації і ремонту електромеханічних систем" за трьома напрямами:
- Розробка електромеханічних систем житлово-комунального господарства;
- Експлуатація електромеханічних систем житлово-комунального господарства;
- Ремонт електромеханічних систем житлово-комунального господарства.

Кафедра транспортних систем та логістики ( Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Доля Віктор Констянтинович

На кафедрі працюють 22 викладача, із степенями і званнями – 14 (63%): професорів – 3; доцентів – 10; асистентів – 9.

Кафедра випускає фахівців і магістрів за спеціальностями:

  • Транспортні сиситеми (митна справа);
  • Органіизація та регулювання дорожнього руху (автотехнічна експертиза);
  • Організація перевезень та управління на транспорті (міжнародні перевезення);
  • Логістика.

Кафедра має 3 навчальних лабораторії та одну науково–дослідну.

Наукова діяльність кафедри ведеться в області пасажирських транспортних систем, міських транспортних потоків, проблем ергономіки і логістики на автомобільному транспорті. Підтвердженням  високого рівня професіоналізму співробітників кафедри є захищені кандидатські і докторські дисертації. Для цього в Харківському національному університеті міського господарства імені А.Н. Бекетова був заснований спеціалізована рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями "Транспортні системи" і "Ергономіка". Окрім цього, викладачі і студенти кафедри беруть участь в конференціях різних рівнів.

 

Кафедра "Охорона праці та безпека життєдіяльності"

Завідувач кафедри: д.т.н., проф. Хворост Микола Васильович.

На кафедрі працюють 20 викладачів, (з них 6 зовнішніх сумісників), із степенями і званнями - 14 (70%): професорів - 2; доцентів - 12; старших викладачів - 1; асистентів - 1.

Кафедра випускає фахівців і магістрів за спеціальностями:
- Охорона праці на електричному транспорті;
- Охорона праці в будівництві;
- а також бакалаврів за фахом "Охорона праці".

Кафедра має навчальні лабораторії - охорона праці - (ауд. 202), цивільної оборони - (ауд. 348), безпеці життєдіяльності -(ауд. 350).

Кафедра має філії в територіальному управлінні Госпромгорнадзора в Харківській області; у Північній електроенергетичній компанії НЭК "Україна", відділі охорони праці ХКП "Горэлектротранс".

Тематика наукових досліджень :
- Забезпечення безпеки життєдіяльності в будівництві і міському господарстві;
- Розробка системи моніторингу стану експлуатованого житлового фонду, промислових і соціальних будівель і споруд;
- Забезпечення акустичної безпеки на робочих місцях об'єктів ЖКГ і селитебной зони.

 

Загальноосвітні кафедри:

Кафедра Фізики

Завідувач кафедри: д. ф-м.н., проф. Петченко Олександр Матвеевич.

На кафедрі працюють 7 викладачів, із степенями і званнями - 5 (71%). Професорів - 1; доцентів - 4; старших викладачів - 1; асистентів - 1

Кафедра має шість навчальних лабораторій: "Механіки" (ауд. 470а, 470б), "Молекулярної фізики" (ауд. 469), "Електрики і магнетизму" (ауд. 349а, 349б), "Оптики" ауд. 470б, а також науково-дослідну лабораторію "Акустичної спектроскопії" (ауд.513).

Наукова діяльність кафедри ведеться по темі "Дослідження фізичних властивостей твердих тіл" в трьох напрямах:
- Фізичні методи дослідження властивостей твердих матеріалів;
- Дослідження електромагнітних хвиль і полів, створених джерелами різної конфігурації;
- Оцінка забруднення зовнішнього середовища виділеннями шкідливих речовин при обробці металів.

Кафедра Теоретичної і будівельної механіки

Завідувач кафедри: д.т. н., проф. Шпачук Володимир Петрович.

На кафедрі працюють 11 викладачів, із степенями і званнями - 11 (100%) : у тому числі: зав. кафедри, д.т. н., проф. - 1; к.т. н., проф. - 1; к.т. н., доц. - 8; доц. - 1.

Кафедра структурно включає: лабораторію комп'ютерних технологій і математичного моделювання в механіці (ауд. 101Б); лабораторію теоретичної і прикладної механіки, лабораторію опору матеріалів (ауд. 101В); спеціалізовану учбову аудиторію ім. проф. Пустовойтова В. П. (ауд. 101А).

Тематика наукових досліджень:
- теоретичні і експериментальні дослідження динаміки і напружено-деформованого стану стержневих, тонкостінних і оболонкових конструкцій при нестаціонарних силових і кінематичних впливах;
- створення методів забезпечення динамічної надійності рухливого складу міського електричного транспорту на основі розробки і розвитку перспективних вібраційних випробувань, діагностики і контролю технічного стану машин, установок, агрегатів і конструкцій;
- створення нових технологій, теоретичні і экспериметальные дослідження міцності і напружено-деформованого стану клейових з'єднань бетонних і залізобетонних конструкцій.


Instagram3

Дошка оголошень

27.01.2020р. о 12-00 в 234ауд.

відбудуться загальні збори бакалаврів (3 прискорений курс и 4-й, групи ЕТ, СА, СТ) 
з питання здачі ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури

**************

8.02.2020р.
о 10-00

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

**************

Вступ2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

529117727
Расписание звонков на пары:


1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

На сайті 609 гостей та користувачі відсутні